build up a popular following

  1. Fiil halkın çoğunun yandaşlığını sağlamak
  2. Fiil yığınların desteğini sağlamak