build up trade

  1. Verb ticari ilişkileri geliştirmek