build upon

  1. dayanmak, güvenmek.
    to build upon a promise: bir vaade güvenmek.
bir şeye bel bağlamak Verb