building block principle

  1. öbek yapı ilkesi
  2. blok yapı ilkesi
  3. bloklama yapı ilkesi