bulgur

  1. Noun bulgur.
  1. Noun, Food-Kitchen bulghur
  2. Noun, Food-Kitchen burghul

Turkish Dictionary (Kubbealti Turkish Dictionary)

  1. Buğdayın kaynatılıp kurutulduktan ve kabuğu çıkarıldıktan ... dövülerek kırılmış olan şekli