1. İsim, Gıda ve Mutfak bulghur
  2. İsim, Gıda ve Mutfak burghul

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

  1. Buğdayın kaynatılıp kurutulduktan ve kabuğu çıkarıldıktan ... dövülerek kırılmış olan şekli