bulk of

bir kimsenin işinin büyük kısmı
mallarının büyük bölümünü kaybetmek Verb
bir borcun büyük kısmı
bir fonun büyük kısmı
ihracatın büyük kısmı
ithalatın büyük kısmı
nüfusun çoğunluğu
kârın büyük kısmı
ordunun büyük bölümü
atılan oyların çoğu
üretimin önemli bir kısmını oluşturmak Verb
müşterilerimizin büyük bir kısmı
ufak miktar mal