bulldog

  1. buldok (köpeği).
    bulldog obstinacy: köpek inadı.
  2. kısa-geniş namlulu tabanca.
  3. tap cinder, top cinder ile ayni anlama gelir. cüruf.
  4. (İngiliz üniversitelerinde) yönetmen yardımcısı.
  5. (köpek gibi) saldırmak.
  6. (kasaplık öküzü, ineği vb.) boynuzlarından tutup çevirerek yere yatırmak.
(Br) bir yabancı tarafından İngiltere'de ihraç edilmiş sabit faizli tahvil
İngiltere'de satılması için yabancı hükümetlerce ihraç edilmiş sterlin üzerinden tahviller
günlük gazetenin (en erken çıkan) ilk baskısı.