burn the candle at both ends

  1. (bkz: candle ) (6).
  2. (a) çok çalışmak, sabah karanlığından gece yarılarına kadar uğraşmak/didinmek, (b) gece gündüz eğlenmek,
    kendini yıpratmak, enerjisini (çalışarak/eğlenerek) tüketmek.
    Young people like to enjoy life, and they often burn the candle at both ends.