business gain

  1. işletme kârı
  2. işletme kazancı
işiyle para kazanmak Verb
kazancını çalışarak elde etmek Verb