butter bean

  1. Noun
    wax bean ile ayni anlama gelir. sarı taze fasulye.
  2. Noun
    lima bean ile ayni anlama gelir. lima fasulyesi.