by far

  1. çok (daha), ziyadesiyle, fazlasıyla, fersah fersah.
    His work is better by far than that any other
    carpenter: Onun yaptığı iş, herhangi bir marangozunkinden çok daha iyidir.
  2. (a) çok, pek çok, (b) açıkça, âşikâr surette.
    He was by far the best swimmer. (c) büyük bir farkla.