by word of mouth

  1. sözle, şifahen, ağızdan (yazılı değil).