calamondin orange

  1. calamondin ile ayni anlama gelir. Filipin portakalı: bu ağacın mandalinaya benzeyen ufak meyvesi. Suyu pek makbuldür.