cancel each other

  1. Verb birbirini iptal etmek