capture

  1. Transitive Verb zaptetme(k), yakalama(k), tutma(k), kapma(k), esir alma(k)/etme(k), zorla ele geçirme(k).
    He was captured
    trying to escape from the country. The cat captured a mouse.
  2. Transitive Verb, Physics (atomik/nükleer sistem) ilâve bir partikül kazanmak, yakalamak, kapmak.
  3. Transitive Verb meftun etmek, cezbetmek, kendine râmetmek/bendetmek.
    Her beauty captured him and he swore to stay with her forever.
birinin ilgisini çekmek Verb
birinin dikkatini çekmek Verb
birinin kalbini çalmak Verb
birini kendine âşık etmek Verb
birinin hayal gücüne hitap etmek Verb
birinin hayal gücünü uyandırmak Verb
veri toplama
arazi değerindeki artışın kısmen kamuya aktarılması Noun, Public Finance
birinin tutuklanması için ödül vaat etmek Verb
tutmak Verb, Military
bir kaleyi ele geçirmek Verb
zapt etmek Verb
bir ödül almak Verb
bir gemiyi zapt etmek Verb
bir hırsızı yakalamak Verb
bir hırsızı ele geçirmek Verb
nakliyat sigortasında zapt etme ve alıkoyma
denizde zapt etme
dikkat çekmek Verb
bir suçlunun yakalanması
bir hırsızın ele geçirilmesi
bir şehrin fetih fethi
bir şehrin ele geçirilmesi
bir şehrin fethi
…in özünü anlamak Verb
…in aslını anlamak Verb
manşetlere çıkmak Verb
haber olmak Verb
medyada geniş yankı uyandırmak Verb
haberlere çıkmak Verb
piyasayı ele geçirmek Verb
bir pazarı kapmaya çalışmak Verb
zapt ve müsadere hariç
zapt-ü müsadere klozu (haciz konulamıyacağına dair hüküm
müsadere ve hacizden muafiyet klozu (savaşta deniz sigorta poliçesine konan , sigortacı sorumluluğunu sınırlayan kloz