1. Geçişli Fiil zaptetme(k), yakalama(k), tutma(k), kapma(k), esir alma(k)/etme(k), zorla ele geçirme(k).
    He was captured
    trying to escape from the country. The cat captured a mouse.
  2. Geçişli Fiil, Fizik (atomik/nükleer sistem) ilâve bir partikül kazanmak, yakalamak, kapmak.
  3. Geçişli Fiil meftun etmek, cezbetmek, kendine râmetmek/bendetmek.
    Her beauty captured him and he swore to stay with her forever.
birinin ilgisini çekmek Fiil
birinin dikkatini çekmek Fiil
birinin kalbini çalmak Fiil
birini kendine âşık etmek Fiil
birinin hayal gücüne hitap etmek Fiil
birinin hayal gücünü uyandırmak Fiil
veri toplama
arazi değerindeki artışın kısmen kamuya aktarılması İsim, Kamu Maliyesi
birinin tutuklanması için ödül vaat etmek Fiil
tutmak Fiil, Askerlik
bir kaleyi ele geçirmek Fiil
zapt etmek Fiil
bir ödül almak Fiil
bir gemiyi zapt etmek Fiil
bir hırsızı yakalamak Fiil
bir hırsızı ele geçirmek Fiil
nakliyat sigortasında zapt etme ve alıkoyma
denizde zapt etme
dikkat çekmek Fiil
bir suçlunun yakalanması
bir hırsızın ele geçirilmesi
bir şehrin fetih fethi
bir şehrin ele geçirilmesi
bir şehrin fethi
…in özünü anlamak Fiil
…in aslını anlamak Fiil
manşetlere çıkmak Fiil
haber olmak Fiil
medyada geniş yankı uyandırmak Fiil
haberlere çıkmak Fiil
piyasayı ele geçirmek Fiil
bir pazarı kapmaya çalışmak Fiil
zapt ve müsadere hariç
zapt-ü müsadere klozu (haciz konulamıyacağına dair hüküm
müsadere ve hacizden muafiyet klozu (savaşta deniz sigorta poliçesine konan , sigortacı sorumluluğunu sınırlayan kloz