card vote

  1. bir toplantıda temsilcilerin kendi üye sayıları kadar oy kullandıkları oylama