care for someone

  1. Verb birine bakmak
  2. Verb birinin bakımını yapmak
birinden hoşlanmamak Verb
birinden hazzetmemek Verb