careen

  1. (gemiyi) karina etme(k), (tamir için) yan yatırma(k).
  2. (yan yatmış geminin altını) temizleme(k), onarma(k), tamir etme(k), kalafat etme(k).
    careenage: kalafat ücreti.
  3. (yandan esen rüzgârla) (gemi) yana yat(ır)ma(k).
  4. (taşıt) yana eğilme(k)/yatma(k), meyletme(k), yalpalama(k), yalpa yapma(k).
    The car careened around the corner.
  5. (bkz: career ) (8).
kalafata çekmek Verb
karina etmek Verb