carry a law

  1. Verb bir kanunu kabul etmek
bir kanunu uygulamak Verb