carry forward s

  1. Verb rakamları toplayıp dökümünü yapmak
  2. Verb nakl-i yekûn yapmak