carry forward s

  1. Fiil rakamları toplayıp dökümünü yapmak
  2. Fiil nakl-i yekûn yapmak