carry goods

  1. Verb yük taşımak
yayımlanan belli tarife üzerinden yük taşımak Verb
yayımlanan belli tarife üzerinden yük taşımak Verb
stokta mal tutmak Verb
malları istasyona taşımak Verb