carry into effect

  1. Verb bir şeyi gerçekleştirmek
gerçekleştirmek, yapmak, mevkii icraya koymak.