carry on a correspondence

  1. Verb yazışmayı sürdürmek
  2. Verb yazışmaya devam etmek