carry on a practice

  1. Verb bir meslekte çalışmak