carry weight (with)

  1. etkili/müessir olmak, sözünü geçirmek.
hükmü geçmek Verb
birinin üzerinde nüfuzu olmak Verb