cast light

  1. Verb ışık düşürmek
  2. Verb ışık vurmasını sağlamak
birşeyin anlaşılmasını sağlamak Verb
birşeyi aydınlatmak Verb
birşeyi açıklığa kavuşturmak Verb
birşeyi açıklığa kavuşturmak Verb
birşeyin anlaşılmasını sağlamak Verb
birşeyi aydınlatmak Verb
bir şey üzerinde kuşku uyandırmak Verb
bir şeye yeni bir ışık tutmak Verb