castration complex

  1. Noun, Psychoanalysis kastrasyon kompleksi
  2. Noun, Psychoanalysis kastrasyon karmaşası
  3. Noun, Psychoanalysis iğdiş edilme kompleksi
  4. Noun, Psychoanalysis iğdiş edilme karmaşası
  5. hadımlık karmaşası: erkeklerde bilinçsiz olarak gelişen cinsel örgenini yitirme korkusu.