cat like

  1. kedi gibi
kedi gibi, sinsi, sessiz. Adjective
kedi köpek gibi kavga etmek Verb
sırıtmak, ağzı kulaklarına varmak.
dört ayak üstüne düşmek.
He always lands on his feet.
kedi gibi
veya
like a cat on a hot tin roof
Brit. çok sinirli/endişeli/heyecanlı, yerinde duramayan.

be like a cat on hot bricks: diken üstünde oturmak.
korkuyla kaçma
kuyruğuna basılmış kedi gibi