catch someone doing sth

  1. Verb birini bir şey yaparken yakalamak