catch the eye

  1. Verb göz almak
(Br) konuşmacının dikkatini çekmek Verb
başkanın gözüne girmeye çalışmak Verb
söz istemek Verb