cause damage

  1. Verb hasar meydana getirmek
  2. Verb hasar ika etmek
zarara neden olmak Verb
birine hasar vermek Verb
zarar sebebi