cause lawyer

  1. Noun, Law kendini bir davaya adamış hukukçu
davasına bakmak için bir avukat tutmak Verb