cause lawyer

davasına bakmak için bir avukat tutmak Fiil