center around

  1. Verb temerküz etmek
topla(n)mak, temerküz et(tir)mek.