central factorial moments

  1. özeksel çarpınım beklemleri.