central filing

  1. merkezi arşiv
merkez arşiv müdürlüğü
merkezi dosyalama sistemi