chart

  1. Noun, Education-Training grafik
  2. çizelge, çizge, tablo.
  3. çizenek, grafik, göreç.
  4. deniz haritası.
  5. şema.
  6. çizelge/tablo/grafik/harita/ şema yapmak.
  7. planlamak, plan çizmek/yapmak.
    to chart a course of action.
gideceği yolu saptamak Verb
deniz haritası Noun
çizit, nomogram.
alan çizgesi Information Technology
bar graph Noun
çubuk çizenek: büyüklükleri dikdörtgen çubuklar şeklinde gösteren grafik. Noun
bu analiz yöntemiyle yapılan çalışmanın sonuçlarını yönetime gösteren grafik
net satışlar ve sabit masraflar arasındaki ilişkiyi gösteren ve kuruluşun hangi noktadan itibaren kâr
sağaıyabileceğini belirten grafik
işletme masrafları Noun
başabaş grafiği
hesap cetveli
daire
diyagram
denetim çizeneği: bir dizi gözlem sonuçlarının kaydedilerek verilen standard degerlere göre değişiminin belirlendiği çizenek.
dönüştürme kuru cetveli
tahvil rayici cetveli
tahvil dönüştürme kuru cetveli
gider cetveli
maliyet süreci eğrisi
veri (bilgi) akış diyagramı
borsa simsarının müşteriler için hazırladığı şirketlerin dağıttığı temettü
borsa simsarının müşteriler için hazırladığı şirketlerin dağıttığı temettü cetveli
işçi değerlendirme cetveli
işçi değerlendirme cetveli
çevir-göster: kolayca çevrilip seyircilere gösterilen karton üzerine yapılmış resim/grafik vb. Noun

flow sheet ile ayni anlama gelir. izlem: üretim sürecinde, malzemenin geçirdiği evreleri gösteren ayrıntılı çizenek. Noun
(bilgisayarda) akış çizeneği: bir sorunun çözüm yöntemini, işlem sırasını gösteren çizenek. Noun
(otomatik kontrol düzenlerinde, telefon santrallarında vb.) elemanların birbirine bağlı olarak işleyiş sırasını gösteren çizenek. Noun
iş akışı tablosu Noun
hava tahmini haritası Noun
sıklık cetveli
şecere ağacı
izobar haritası Noun
dil haritası.
fabrika yük diagramı
çalışma programı
iş yükü diagramı
logaritma cetveli
mantıksal akış diyagramı
makro akış şeması
deniz haritası Noun
askerî harita.
karma çizim Information Technology
trafik cezaları tarifesi
denizcilerin kullanması için yapılmış deniz ve çevresini gösterir harita
okyanus haritası Noun
seyir haritası Noun
deniz haritası Noun
çalışma planı
işletme analizi tablosu Noun
organizasyon şeması Noun, Management
teşkilat şeması
teşkilat şeması
organizasyon şeması Noun, Management
Yardımcı Grafik... Information Technology
personel organizasyon şeması
personel organizasyonu şeması
bu dilimler toplam oluşturan yüzde değerlerin dağılımını göstermek için kullanılır
daire biçimindeki şema
dairesel çizim Information Technology
merkezden kenara çizilen çizgilerle dilimlere ayrılmış
merkezden kenara çizilen çizgilerle dilimlere ayrılmış daire biçimindeki grafik
uçuş haritası Noun
haritadan bir geminin pozisyonunu saptamak Verb
iş ilerleme şeması
işin ilerlemesini gösteren grafik
(US) promosyon cetveli
teşkilat şeması içindeki yeri
cironun grafikle gösterilmesi
oturma planı
yüzey çizimi Information Technology
meteoroloji haritası: geniş bir bölgenin bir andaki hava durumunu gösteren harita Noun
(TV) ayar resmi.
yörünge haritası Noun
trenin rotalarını gösteren harita
aynı doğal sapmalara sahip yerlerin birleştirilmesinden doğan eğrileri gösteren harita
hava haritası Noun
meteoroloji haritası Noun
Z tablosu (bir dönem içindeki değerleri , kümülatif toplamları ve yürüyen ortalamaları aynı anda gösteren tablo
çizge Information Technology
bir yol çizmek Verb
tutulacak yolun planını çizmek Verb
hesap çizelgesi
hesap planı Noun, Accounting
teşkilat planı
ikili akış şeması
tek düzen hesap planı Noun, Accounting
tekdüzen hesap planı Noun, Accounting
Vakıflar Tek Düzen Hesap Planı Proper Name, Accounting