1. İsim, Eğitim grafik
  2. çizelge, çizge, tablo.
  3. çizenek, grafik, göreç.
  4. deniz haritası.
  5. şema.
  6. çizelge/tablo/grafik/harita/ şema yapmak.
  7. planlamak, plan çizmek/yapmak.
    to chart a course of action.
gideceği yolu saptamak Fiil
deniz haritası İsim
çizit, nomogram.
alan çizgesi Bilgi Teknolojileri
bar graph İsim
çubuk çizenek: büyüklükleri dikdörtgen çubuklar şeklinde gösteren grafik. İsim
bu analiz yöntemiyle yapılan çalışmanın sonuçlarını yönetime gösteren grafik
net satışlar ve sabit masraflar arasındaki ilişkiyi gösteren ve kuruluşun hangi noktadan itibaren kâr
sağaıyabileceğini belirten grafik
işletme masrafları İsim
başabaş grafiği
hesap cetveli
daire
diyagram
denetim çizeneği: bir dizi gözlem sonuçlarının kaydedilerek verilen standard degerlere göre değişiminin belirlendiği çizenek.
dönüştürme kuru cetveli
tahvil rayici cetveli
tahvil dönüştürme kuru cetveli
gider cetveli
maliyet süreci eğrisi
veri (bilgi) akış diyagramı
borsa simsarının müşteriler için hazırladığı şirketlerin dağıttığı temettü
borsa simsarının müşteriler için hazırladığı şirketlerin dağıttığı temettü cetveli
işçi değerlendirme cetveli
işçi değerlendirme cetveli
çevir-göster: kolayca çevrilip seyircilere gösterilen karton üzerine yapılmış resim/grafik vb. İsim

flow sheet ile ayni anlama gelir. izlem: üretim sürecinde, malzemenin geçirdiği evreleri gösteren ayrıntılı çizenek. İsim
(bilgisayarda) akış çizeneği: bir sorunun çözüm yöntemini, işlem sırasını gösteren çizenek. İsim
(otomatik kontrol düzenlerinde, telefon santrallarında vb.) elemanların birbirine bağlı olarak işleyiş sırasını gösteren çizenek. İsim
iş akışı tablosu İsim
hava tahmini haritası İsim
sıklık cetveli
şecere ağacı
izobar haritası İsim
dil haritası.
fabrika yük diagramı
çalışma programı
iş yükü diagramı
logaritma cetveli
mantıksal akış diyagramı
makro akış şeması
deniz haritası İsim
askerî harita.
karma çizim Bilgi Teknolojileri
trafik cezaları tarifesi
denizcilerin kullanması için yapılmış deniz ve çevresini gösterir harita
okyanus haritası İsim
seyir haritası İsim
deniz haritası İsim
çalışma planı
işletme analizi tablosu İsim
organizasyon şeması İsim, İşletme
teşkilat şeması
teşkilat şeması
organizasyon şeması İsim, İşletme
Yardımcı Grafik... Bilgi Teknolojileri
personel organizasyon şeması
personel organizasyonu şeması
bu dilimler toplam oluşturan yüzde değerlerin dağılımını göstermek için kullanılır
daire biçimindeki şema
dairesel çizim Bilgi Teknolojileri
merkezden kenara çizilen çizgilerle dilimlere ayrılmış
merkezden kenara çizilen çizgilerle dilimlere ayrılmış daire biçimindeki grafik
uçuş haritası İsim
haritadan bir geminin pozisyonunu saptamak Fiil
iş ilerleme şeması
işin ilerlemesini gösteren grafik
(US) promosyon cetveli
teşkilat şeması içindeki yeri
cironun grafikle gösterilmesi
oturma planı
yüzey çizimi Bilgi Teknolojileri
meteoroloji haritası: geniş bir bölgenin bir andaki hava durumunu gösteren harita İsim
(TV) ayar resmi.
yörünge haritası İsim
trenin rotalarını gösteren harita
aynı doğal sapmalara sahip yerlerin birleştirilmesinden doğan eğrileri gösteren harita
hava haritası İsim
meteoroloji haritası İsim
Z tablosu (bir dönem içindeki değerleri , kümülatif toplamları ve yürüyen ortalamaları aynı anda gösteren tablo
çizge Bilgi Teknolojileri
bir yol çizmek Fiil
tutulacak yolun planını çizmek Fiil
hesap çizelgesi
hesap planı İsim, Muhasebe
teşkilat planı
ikili akış şeması
tek düzen hesap planı İsim, Muhasebe
tekdüzen hesap planı İsim, Muhasebe
Vakıflar Tek Düzen Hesap Planı Özel Isim, Muhasebe