chatter mark

  1. (a) buzul izi: buzulların altında kalan kaya parçalarının kaya yüzeylerinde bıraktığı izler, (b) kesici
    aletin titreşiminden maden yüzeyinde oluşan çizgiler.