check up

  1. Verb doğruluğunu araştırmak
  2. Verb kontrol etmek
tepeden tırnağa (inceden inceye) muayene, yoklama, kontrol. Noun
tam sağlık muayenesi.
He went to the doctor for a checkup. His doctor gave him a checkup and found nothing wrong. Noun
(bir kimseyi/şeyi) sıkı kontrol altında tutmak, soruşturmak, araştırmak, murakabe/kontrol etmek, (bir
kimse/şey hakkında) geniş tahkikat yapmak.
He felt the police were checking on him so he left the country.
bir telefon hattını kontrol etmek Verb
bir hususu kontrol etmek Verb
bilginin doğru mu yanlış mı olduğunu kontrol etmek Verb
birinin işini yapıp yapmadığını kontrol etmek Verb
birinin birşeyi yapıp yapmadığını kontrol etmek Verb
birini kontrol etmek Verb
birşeyin doğru olup olmadığını öğrenmek Verb
birşeyin doğru olup olmadığını kontrol etmek Verb
birşeyin doğru olup olmadığını araştırmak Verb