choose to do something

  1. Verb birşey yapmayı tercih etmek
birşeyi yapması için birini seçmek Verb
birşeyi yapmak için birini seçmek Verb