chop mark

  1. Noun çentik, damga: madenî paranın ağırlığını, yasallığını veya içindeki gümüş miktarını belirten işaret.

    chop-marked: çentikli, damgalı.