city plan

  1. şehir planı
nazım planı
şehri planlamak Verb
şehir planlamak Verb