client

 1. Noun, Software istemci
 2. Noun, Psychology danışan
 3. Noun müşteri
 4. müvekkil.
  a lawyer's client.
 5. alıcı.
  a welfare client.
 6. müşteri.
  hotel clients.
 7. (eski Romada) eşraf ve hanedan evlerine intisap eden adam.
 8. yanaşma, uşak, geçimi için başkasına muhtaç (kimse).
müşterisinin menfaatine aykırı iş görmek Verb
müşterini tanı ilkesi, müşterini tanı prensibi Noun, Banking
müşteriye hizmette bulunmak Verb
bir müşteriye hizmette bulunmak Verb
müvekkile hukuki görüşünü bildirmek Verb
banka müşterisi
şirket müşterisi
bir müşteriyi ziyaret etmek Verb
bir müşteriye kredi açmak Verb
davaya bakmak Verb
bir müşterinin davasına bakmak Verb
şirket müşterisi
kurumsal müşteri Noun, Management
devlet için çalışan işyeri
dahili müşteri Noun, Management
iç müşteri Noun, Management
potansiyel müşteri
bir müşterinin saflığından yararlanmak Verb
sosyal yardım alıcısı
müşteri hesabı
avukat tarafından müvekkili namına bankada açtırılan hesap
müşteri şirket
müşteri teması
müşteri listesi
istemci/sunucu Information Technology
istemci/sunucu uygulaması Information Technology
ilgili birçok örgüt tarafından finanse edilen pazarlama araştırması
çok müşterili anket