1. İsim, Yazılım istemci
 2. İsim, Psikoloji danışan
 3. İsim müşteri
 4. müvekkil.
  a lawyer's client.
 5. alıcı.
  a welfare client.
 6. müşteri.
  hotel clients.
 7. (eski Romada) eşraf ve hanedan evlerine intisap eden adam.
 8. yanaşma, uşak, geçimi için başkasına muhtaç (kimse).
müşterisinin menfaatine aykırı iş görmek Fiil
müşterini tanı ilkesi, müşterini tanı prensibi İsim, Bankacılık
müşteriye hizmette bulunmak Fiil
bir müşteriye hizmette bulunmak Fiil
müvekkile hukuki görüşünü bildirmek Fiil
banka müşterisi
şirket müşterisi
bir müşteriyi ziyaret etmek Fiil
bir müşteriye kredi açmak Fiil
davaya bakmak Fiil
bir müşterinin davasına bakmak Fiil
şirket müşterisi
kurumsal müşteri İsim, İşletme
devlet için çalışan işyeri
dahili müşteri İsim, İşletme
iç müşteri İsim, İşletme
potansiyel müşteri
bir müşterinin saflığından yararlanmak Fiil
sosyal yardım alıcısı
müşteri hesabı
avukat tarafından müvekkili namına bankada açtırılan hesap
müşteri şirket
müşteri teması
müşteri listesi
istemci/sunucu Bilgi Teknolojileri
istemci/sunucu uygulaması Bilgi Teknolojileri
ilgili birçok örgüt tarafından finanse edilen pazarlama araştırması
çok müşterili anket