closure of the debate

  1. müzakerelerin kapanışı
müzakereyi kapama talebinde bulunmak Verb
müzakereyi kapamak Verb
müzakereleri kapatmakyı teklif etmek Verb