coasting

  1. Noun (bkz: coastline ).
kıyı taşımacılığı
gemiyle taşınan yük manifestosu Noun
sahil kılavuz
gemiyle yük taşıma ücretleri Noun
kıyı seferi, kabotaj, kıyıyı takiben yapılan sefer/ticaret.
kıyı ticaret gemisi
kabotaj kaptanı
kıyı kaptanı